Szkoda komunikacyjna/ orzeczenie nawiązki/ zwrot od ubezpieczyciela

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Szkoda komunikacyjna/ orzeczenie nawiązki/ zwrot od ubezpieczyciela
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 21 grudnia 2006 r., sygn. akt III CZP 129/06
Treść:
Sprawca wypadku komunikacyjnego, od którego zasądzono nawiązkę na podstawie art. 46 § 2 i art. 48 k.k., nie może domagać się od ubezpieczyciela - na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - zwrotu nawiązki zapłaconej pokrzywdzonemu.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego http://www.sn.pl/orzecznictwo/index.html

Zobacz również: