Szkoda/ definicja szkody/ bezprawny uszczerbek w majątku

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Szkoda/ definicja szkody/ bezprawny uszczerbek w majątku
Wyrok:
WYROK SA w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 r., sygn. I ACa 140/05 i I ACz 13 2/05
Treść:
Szkodą jest wszelki uszczerbek dotykający osobę bez prawnego uzasadnienia, wyrażający się w różnicy pomiędzy stanem majątku poszkodowanego, jaki istniał i mógłby w normalnej kolei rzeczy istnieć, wytworzyć się, a stanem, jaki powstał skutkiem zdarzenia wywołującego zmianę. Ogólnie rzecz ujmując, jest to uszczerbek, który następuje w majątku uprawnionego. Szkoda może przejawiać się w dwóch postaciach, tzw. szkody rzeczywistej, jak i utraconych korzyści (art. 361 § 2 k.c.).
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: