Szkoda komunikacyjna/ służba w Policji/ zwrot równowartości świadczenia

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Szkoda komunikacyjna/ służba w Policji/ zwrot równowartości świadczenia
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 27 marca 2008r., sygn. III CZP 13/2008
Treść:
Skarbowi Państwa, który wypłacił funkcjonariuszowi za wypadek pozostający w związku z pełnieniem służby w Policji jednorazowe odszkodowanie pieniężne na podstawie art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji (Dz. U. Nr 53, poz. 345 ze zm.), przysługuje do sprawcy roszczenie o zwrot równowartości tego świadczenia.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: