Służebności/ droga konieczna/ zmiana treści lub sposobu wykonywania

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Służebności/ droga konieczna/ zmiana treści lub sposobu wykonywania
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 17 lipca 2007r., syg. III CZP 70/07
Treść:
Sprawa o zmianę treści lub sposobu wykonywania służebności drogi koniecznej, wszczęta przez właściciela nieruchomości władnącej, jest rozpoznawana w trybie postępowania nieprocesowego
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck