TELEFONY ALARMOWE DLA OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ


Lubusa


www.tarcza.lubuskie.pl 

Telefony alarmowe dla ofiar przemocy domowej dostępne są w godzinach urzędowania Prokuratury, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 07:30 - 15:30 Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim:
+ 48 68 383 89 30

 Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli:
+ 48 68 387 03 13

 Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie:
+ 48 68 382-26-38

 Prokuratura Rejonowa we Wschowie:
+48 65 540-79-80  

 Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze
+48 68 328-63-00

 Prokuratura Rejonowa w Żaganiu:
+48 68 377-21-70

 Prokuratura Rejonowa w Żarach:
+48 68 363-93-62


Zobacz także:
Informacje na temat bezpieczeństwa w rodzinie
(dział zawiera artykuły dotyczące m.in. środków jakimi dysponują organy ścigania, działalnosci w zakresie zwalczania przemocy w rodzinie, informacje dla pokrzywdzonych)

Prawa ofiar - (dział zawiera akty prawne, opracowania, poradniki, wykazy organizacji wspierających ofiary przestępstw)

 

 • ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W RAMACH PROGRAMU „LUBUSKA NIEBIESKA TARCZA- PROKURATURA PRZECIW PRZEMOCY”.

  Dodano: 2013-11-05

  Zielona Góra. W dniu 5 listopada 2013 roku, o godzinie 17.15 w Szkole Podstawowej nr 18 w Zielonej Górze, odbędzie się spotkanie z Prokuratorem Okręgowym dr Alfredem Staszakiem.

 • URUCHOMIENIE PLATFORMY INTERNETOWEJ LUBUSKIEJ NIEBIESKIEJ TARCZY

  Dodano: 2013-10-31

  Zielona Góra. Informujemy, że z dniem 30 października 2013 r. zaczęła działać  Platforma Internetowa "Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy" dostępna pod adresem www.tarcza.lubuskie.pl, projekt dofinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Honorowy patronat nad projektem objęła Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego. Jednym z inicjatorów tego projektu, a także głównym partnerem w jego realizacji jest Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze dr Alfred Staszak.

 • KONFERENCJA DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM

  Dodano: 2013-06-10

  Krosno Odrzańskie. W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim odbyło się kolejne już spotkanie poświęcone programowi przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Lubuska Niebieska Tarcza.

 • „LUBUSKA NIEBIESKA TARCZA” W ŚWIEBODZINIE

  Dodano: 2013-05-23

  Świebodzin. W dniu 21 maja 2013 r. Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie korzystając z uprzejmości Komendanta Komendy Powiatowej w Świebodzinie mł. insp Mariusza Ostapczuka zorganizowała w siedzibie Komendy spotkanie w ramach projektu zainicjowanego przez Prokuratora Okręgowego dr Alfreda Staszaka "Lubuska Niebieska Tarcza" dotyczącego podejmowania działań zmierzających m.in. do ustalenia i sukcesywnego wdrażania interdyscyplinarnego i skoordynowanego programu walki z przemocą domową przy współudziale takich instytucji jak: sądy, kuratorzy, policja, ośrodki pomocy społecznej, których zadaniem jest ochrona rodziny i podejmowanie działań dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa społecznego.

 • LUBUSKA NIEBIESKA TARCZA - SPOTKANIE W KMP W ZIELONEJ GÓRZE

  Dodano: 2013-05-06

  Zielona Góra. Uprzejmie informujemy, iż w dniu 07 maja 2013r. o godzinie 10.00 odbędzie się, organizowane przez Prokuratora Rejonowego w Zielonej Górze spotkanie poświęcone "Prawnokarnym i cywilnoprawnym aspektom przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Zielonogórskim". Spotkanie to jest elementem zainicjowanego przez Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze programu Lubuska Niebieska Tarcza i wezmą w nim udział przedstawiciele Sądu, Policji, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz innych instytucji zajmujących się świadczeniem pomocy pokrzywdzonym. Spotkanie odbędzie się w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze przy ulicy Partyzantów - sala narad II piętro.

Strona:

 • 1