URUCHOMIENIE PLATFORMY INTERNETOWEJ LUBUSKIEJ NIEBIESKIEJ TARCZY

Dodano: 2013-10-31

Zielona Góra. Informujemy, że z dniem 30 października 2013 r. zaczęła działać  Platforma Internetowa "Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy" dostępna pod adresem www.tarcza.lubuskie.pl, projekt dofinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Honorowy patronat nad projektem objęła Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego. Jednym z inicjatorów tego projektu, a także głównym partnerem w jego realizacji jest Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze dr Alfred Staszak.


Koncepcja projektu zakłada utworzenie Lubuskiej Internetowej Platformy Informacyjnej Przeciw Przemocy. Celem powołania ogólnodostępnego portalu internetowego jest upowszechnianie kompleksowej, usystematyzowanej, syntetycznej i na bieżąco aktualizowanej wiedzy na temat funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego form i zakresu instytucjonalnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Bieżąca aktualizacja danych oraz umieszczanie najważniejszych informacji takich jak: kontakt, wzory pism, komunikaty, aktualności, informacje o kampaniach i programach społecznych będzie wprowadzana przez pracowników jednostek przeciwdziałających przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli zainteresowanych podmiotów w województwie lubuskim. Dzięki temu ofiary przemocy domowej oraz osoby nią zagrożone uzyskają aktualne informacje, a co za tym idzie - szybszą i bezpośrednią pomoc. Projekt ma również wymiar innowacyjny, ponieważ zakłada zbudowanie zintegrowanego narzędzia elektronicznego, dzięki któremu można będzie szybko i z każdego miejsca dzięki sieci Internet dotrzeć do informacji o różnych formach wsparcia dla ofiar przemocy domowej. Takie rozwiązanie jest działaniem pionierskim w naszym kraju, a sukces tego przedsięwzięcia może stać się impulsem dla innych województw do wprowadzenia podobnych rozwiązań.

 W ramach projektu organizowane są spotkania instruktażowe we wszystkich powiatach naszego województwa skierowane do pracowników jednostek przeciwdziałających przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli podmiotów w zakresie zarządzania swoją częścią platformy.

 W dniu 30 października b.r. odbyło się pierwsze z cyklu 12 spotkań - tym razem dla instytucji i organizacji z miasta i powiatu Zielona Góra. Spotkanie otwierał Dyrektor ROPS oraz Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze.

zdjęcia ze spotkania:.Platforma
jpg
Jakub Piosik - dyrektor ROPS Zielona Góra
Platforma
jpg
dr Alfred Staszak - Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze

Lubuska
jpg
od prawej: Jakub Piosik- Dyrektor ROPS, Prokurator Okręgowy dr Alfred Staszak,
Joanna Częstochowska - koordynator projektu NLT