X - JUBILEUSZOWE SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNE „NAUKI SĄDOWE WOBEC KONTRADYKTORYJNEGO PROCESU KARNEGO” ROZPOCZĘŁO SIĘ

Dodano: 2014-05-14

- X Seminarium Kryminalistyczne - informacja z dnia 06.05.2014 r.
- sprawozdanie z X Seminarium Kryminalistycznego - Agaty Pawłowskiej - referenta Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze pt. "X Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne "Nauki sądowe w świetle kontradyktoryjnego procesu", 14-16.5.2014 r., Jesionka k. Zielonej Góry" (Zeszyt 1(16)/2015) opublikowane jest pod adresem https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/kssip-kwartalnik-numer-1-16-2015-druk.pdf

 

 

W dniu dzisiejszym rozpoczęło się seminarium kryminalistyczne - X jubileuszowe. Tradycyjnie już w maju śledczy z wielu ośrodków w Polsce spotykają się na ogólnopolskim seminarium kryminalistycznym organizowanym przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze przy współudziale Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Tegoroczne seminarium odbywa się pod hasłem "Nauki sądowe wobec kontradyktoryjnego procesu karnego".

 

Zdjęcie
Przemówienie Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze inaugurujące X Zielonogórskie Seminarium Kryminalistyczne

Informacja na temat Seminarium

Program Seminarium