Pochodzenie dziecka/ nieistnienie uznania/ ustanie więzi prawnych

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Pochodzenie dziecka/ nieistnienie uznania/ ustanie więzi prawnych
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 26 lutego 2009 r.; sygn. IV CSK 447/08
Treść:

1. Stwierdzenie nieistnienia uznania pociąga za sobą ustanie więzi prawnych opartych na skutkach związanych z uznaniem dziecka urodzonego poza małżeństwem. Dlatego też należy dopuścić prowadzenie procesu zmierzającego do ustalenia, że oświadczenie o uznaniu dziecka przez określonego mężczyznę nie zostało złożone.

2. Ustalenie, że oświadczenie o uznaniu dziecka nie zostało złożone przez określonego mężczyznę prowadzi w konsekwencji do zaprzeczenia pochodzenia dziecka od mężczyzny i konieczności zmiany aktu stanu cywilnego w formie wzmianki dodatkowej.

Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"