Zamówienia publiczne

Aktualne oferty pracy w prokuraturach okręgu zielonogórskiego od dnia  01.04.2021 r. znajdują się na nowej stronie internetowej prokuratury https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora

  pod adresem https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora/zamowienia-publiczne2

 • Zapytanie ofertowe, PO VII WB 262.18.2020

  Dodano: 2020-04-06

  Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej obiektów w Ośrodku Szkoleniowo-Rekreacyjnym w Niesulicach, sygn. PO VII WB 262.18.2020.   Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma: NOVA-PLUS Sp. z o. o.  95 -041 Zielona Góra, ul. Liliowa 9.

 • Zapytanie ofertowe, PO VII WB 262.17.2020

  Dodano: 2020-04-06

  Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na usunięcie usterek pokontrolnych instalacji elektrycznej w lokalu położonym w Krośnie Odrzańskim, sygn. PO VII WB 262.17.2020.

  Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ cena oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz nie ma możliwości jej zwiększenia.

 • Zapytanie ofertowe sygn. PO VII WB 262.20.2020

  Dodano: 2020-04-03

  Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę papieru kserograficznego dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.20.2020.  
  Zapytanie ofertowe  
  Formularz ofertowy  

  Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma: &

 • Zapytanie ofertowe, PO VII WB 262.7.2020

  Dodano: 2020-03-27

  Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, sygn. PO VII WB 262.7.2020. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego zobacz   Zamówienia nie udzielono z powodu braku ofert.

 • Zapytanie ofertowe, PO VII WB 262.15.2020

  Dodano: 2020-03-25

  Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na świadczenie usług elektrycznych w obiektach prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.15.2020.   Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma: A.T.ELEKTRO Trzaskawka Aleksandra, ul. Akacjowa 11 lok. 25, 66-016 Czerwieńsk

 • Zapytanie ofertowe sygn. PO VII WB 262.14.2020

  Dodano: 2020-03-20

  Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawy artykułów biurowych dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.14.2020.
  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy  

  Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz nie ma możliwości jej zwiększenia.

 • Zapytanie ofertowe- nadzór

  Dodano: 2020-03-18

  Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad remontem budynku Prokuratury Rejonowej we Wschowie.   Dodatek - Wschowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa

 • Zapytanie ofertowe sygn. PO VII WB 262.12.2020

  Dodano: 2020-03-18

 • Zapytanie ofertowe- nadzór

  Dodano: 2020-03-10

  Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad remontem budynku Prokuratury Rejonowej we Wschowie.    
  Dodatek - Wschowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa   Zamówienia nie udzielono z powodu braku ofert.

 • Ogłoszenie o zamówieniu, PO VII WB 261.1.2020

  Dodano: 2020-02-07