Zamówienia publiczne

Aktualne oferty pracy w prokuraturach okręgu zielonogórskiego od dnia  01.04.2021 r. znajdują się na nowej stronie internetowej prokuratury https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora

  pod adresem https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora/zamowienia-publiczne2

 • Zapytanie ofertowe

  Dodano: 2020-07-17

  Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na sukcesywną dostawę środków czystości dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygnatura PO VII WB 262.11.2020.

 • Zapytanie ofertowe, PO VII WB 262.29.2020

  Dodano: 2020-07-10


  Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na świadczenie usług niszczenia dokumentacji, nośników informacji oraz pieczęci dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.29.2020. 
  Formularz ofertowy
  Zamawiający zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma:
  Butterfly 3S Paweł Bebrys,
  ul. Gimnazjalna 13,
  67-100 Nowa Sól.

 • Zapytanie ofertowe, PO VII WB 262.28.2020

  Dodano: 2020-07-07

  Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę kopert dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.28.2020. 
  Formularz ofertowy
  Zamawiający zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma:
  Hurtowa Sprzedaż Kopert Druki Art. Papiernicze Leszek Kujbida,
  ul. Prandoty 41, Przyprostynia,
  64-360 Zbąszyń

 • Zapytanie ofertowe, PO VII WB 262.27.2020

  Dodano: 2020-07-07

  Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę obwolut aktowych dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.27.2020. 
  Formularz ofertowy  
  Zamawiający zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma:
  Hurtowa Sprzedaż Kopert Druki Art. Papiernicze Leszek Kujbida,
  ul. Prandoty 41, Przyprostynia,
  64-360 Zbąszyń.

 • Zapytanie ofertowe sygn. PO VII WB 262.30.2020

  Dodano: 2020-07-03

  Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.30.2020. 
  Formularz ofertowy  
  Zamawiający zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma:
  KOMATECH S.C.,
  ul. Pokoju 3a,
  43-190 Mikołów.

 • Ogłoszenie o zamówieniu, sygn. PO VII WB 261.2.2020

  Dodano: 2020-06-22

  Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. sprawy PO VII WB 261.2.2020.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Formularze - wersja edytowalna
  Wyjaśnienia treści SIWZ
  Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ
  Protokół z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Zapytanie ofertowe, PO VII WB 262.25.2020

  Dodano: 2020-04-29

  Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, na usunięcie usterek pokontrolnych instalacji elektrycznej w lokalu położonym w Krośnie Odrzańskim, sygn. PO VII WB 262.25.2020

 • Zapytanie ofertowe, PO VII WB 262.24.2020

  Dodano: 2020-04-29

  Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę artykułów biurowych dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.24.2020.  
  Formularz ofertowy  
  Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego  
  Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:  
  Rodan Sp. z o.o.,
  ul. Górecka 17,

  60-201 Poznań.


  Biuro Plus B. Krępa W. Krępa Sp. j., (wykonawca odstąpił od zawarcia umowy)
  ul. Piaskowa 4,
  65-209 Zielona Góra.

 • Zapytanie ofertowe, PO VII WB 262.22.2020

  Dodano: 2020-04-22

  Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, sygn. PO VII WB 262.22.2020.
  Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

 • Zapytanie ofertowe, PO VII WB 262.19.2020

  Dodano: 2020-04-06

  Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektów pozostających w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, sygn. PO VII WB 262.19.2020.   Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma: LCT Przemysław Błoch, ul. Przylep-Strażacka 3, 66-015 Zielona Góra.