Zamówienia publiczne

Aktualne oferty pracy w prokuraturach okręgu zielonogórskiego od dnia  01.04.2021 r. znajdują się na nowej stronie internetowej prokuratury https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora

  pod adresem https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora/zamowienia-publiczne2

 • Wyjaśnienie VII G 211/02/12

  Dodano: 2012-03-08

  Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dot. dostawy materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i podległych jej prokuratur okręgu zielonogórskiego.

 • Ogłoszenie o zamówieniu

  Dodano: 2012-03-07

  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

 • Unieważnienie postępowania

  Dodano: 2012-02-29

  Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i podległych jej prokuratur okręgu zielonogórskiego.

 • WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  Dodano: 2012-02-06


  Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dot. dostawy materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i podległych jej prokuratur okręgu zielonogórskiego.

 • Ogłoszenie o zamówieniu

  Dodano: 2012-02-02

  Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 • Zawiadomienie o wyborze oferty VII G 211/04/11

  Dodano: 2011-12-09

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w prowadzonym postępowaniu na dostawę papieru kserograficznego na potrzeby prokuratur okręgu zielonogórskiego

 • Zawiadomienie o wyborze oferty VII G 211/03/11

  Dodano: 2011-12-01


  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bonów towarowych dla pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

 • Ogłoszenie o zamówieniu - papier kserograficzny

  Dodano: 2011-11-23

  Ogłoszenie o zamówieniu na: dostawę papieru kserograficznego na potrzeby prokuratur okręgu zielonogórskiego.
  SIWZ wraz z załącznikami

 • Ogłoszenie o zamówieniu - bony

  Dodano: 2011-11-15

  Ogłoszenie o zamówieniu na: dostawę bonów towarowych dla pracowników jednostek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42.
  SIWZ wraz z załącznikami

 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Dodano: 2010-12-30

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz jednostek jej podległych)