Zamówienia publiczne

Aktualne oferty pracy w prokuraturach okręgu zielonogórskiego od dnia  01.04.2021 r. znajdują się na nowej stronie internetowej prokuratury https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora

  pod adresem https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora/zamowienia-publiczne2

 • Zapytanie

  Dodano: 2020-10-29

  Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę i montaż mebli biurowych na potrzeby Prokuratury Rejonowej we Wschowie PO VII WB 262.46.2020

  zapytanie ofertowe

 • Zapytanie ofertowe

  Dodano: 2020-10-29

  Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na wykonanie usługi czyszczenia rynien w obiektach prokuratur okręgu zielonogórskiego PO VII WB 262.49.2020

  Zapytanie ofertowe

 • Zapytanie ofertowe

  Dodano: 2020-10-29

  Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na wykonanie przeglądu stanu technicznego instalacji oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego wraz z kompletem pomiarów elektrycznych i pełną dokumentacją dla budynków jednostek prokuratur położonych w: Zielonej Górze, Żaganiu i Żarach PO VII WB 262.48.2020

  zapytanie ofertowe

 • Zapytanie ofertowe, PO VII WB 262.44.2020

  Dodano: 2020-09-25

  Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień  publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na wykonanie cyklicznych przeglądów i konserwacji central wentylacyjnych w budynku Prokuratury Rejonowej w Żaganiu, sygn. PO VII WB 262.44.2020.   Załączniki

  Najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma PB Klima z Zielonej Góry, z którą została zawarta umowa na świadczenie przedmiotowych usług.

 • Zamówienie publiczne, PO VII WB 261.4.2020

  Dodano: 2020-09-21

  Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez prokuratury okręgu zielonogórskiego, sygn. sprawy PO VII WB 261.4.2020.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik nr 3 - Zestawienie cenowe
  Załączniki w wersji edytowalnej - Formularze
  Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 23.09.2020 r.

  Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 24.09.2020 r.  
  Protokół z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Zapytanie ofertowe sygn. PO VII WB 262.5.2020

  Dodano: 2020-08-24

  Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień  publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej
  w złotych równowartości 30 000 euro na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych na I i II piętrze oraz korytarza w budynku przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze, sygn. PO VII WB 262.5.2020.

 • Zapytanie ofertowe

  Dodano: 2020-08-24

  Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień  publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na wykonanie prac budowlanych związanych z remontem, po uprzednim zalaniu, pomieszczeń sanitarnych na
  I i II piętrze oraz korytarza w budynku przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze, sygn. PO VII WB 262.5.2020.  

 • Ogłoszenie o zamówieniu, sygn. PO VII WB 261.3.2020

  Dodano: 2020-07-31

  Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie remontu obiektów położonych na terenie Ośrodka Szkoleniowo &

 • Zapytanie ofertowe sygn. PO VII WB 262.36.2020

  Dodano: 2020-07-20

  Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę akcesoriów informatycznych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, sygn. PO VII WB 262.36.2020. 
  Formularz ofertowy
  Zamawiający zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma:
  Morele.net Sp. z o.o.,
  ul. Fabryczna 20A,
  31-553 Kraków.

 • Zapytanie ofertowe, PO VII WB 262.11.2020

  Dodano: 2020-07-17

  Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę środków czystości dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.11.2020.
  Formularz ofertowy
  Zamawiający zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma:
  Magazyn Czystości Marlena Kopij,
  ul. Zacisze 20,
  65-775 Zielona Góra.