Zamówienia publiczne

Aktualne oferty pracy w prokuraturach okręgu zielonogórskiego od dnia  01.04.2021 r. znajdują się na nowej stronie internetowej prokuratury https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora

  pod adresem https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora/zamowienia-publiczne2

 • Wyjaśnienie VII G 211/06/12

  Dodano: 2012-07-24

  Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na świadczenie usługi: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego.

 • Wyjaśnienie VII G 211/06/12

  Dodano: 2012-07-20

  Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na świadczenie usługi: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego.

 • Ogłoszenie o zamówieniu VII G 212/06/12

  Dodano: 2012-07-13


  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 • Zawiadomienie VII G 211/04/12

  Dodano: 2012-07-10

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w prowadzonym postępowaniu na świadczenie usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej IP, zbudowanej na bazie sieci IP MPLS odseparowanej od sieci Internet dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego.

 • Wyjaśnienie VII G 211/04/12

  Dodano: 2012-06-25

  Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na świadczenie usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej IP, zbudowanej na bazie sieci IP MPLS odseparowanej od sieci Internet dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego.

 • Wyjaśnienie VII G 211/04/12

  Dodano: 2012-06-20

  Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na świadczenie usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej IP, zbudowanej na bazie sieci IP MPLS odseparowanej od sieci Internet dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego.

 • Ogłoszenie o zamówieniu VII G 212/04/12

  Dodano: 2012-06-18

  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej IP, zbudowanej na bazie sieci IP MPLS odseparowanej od sieci Internet dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 • Zawiadomienie VII G 211/03/12

  Dodano: 2012-05-25

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w prowadzonym postępowaniu na na udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie i przewóz zwłok ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie.

 • Ogłoszenie o zamówieniu VII G 212/03/12

  Dodano: 2012-05-02

  Ogłoszenie o zamówieniu na udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie i przewóz zwłok ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

 • Zawiadomienie VII G 211/02/12

  Dodano: 2012-03-30

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w prowadzonym postępowaniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i podległych jej prokuratur okręgu zielonogórskiego.