Wyjaśnienie

Dodano: 2010-12-24

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dot. świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz jednostek jej podległych)