Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych

Dodano: 2010-12-09

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz jednostek jej podległych.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Załącznik 1 - Formularz ofertowy


Załącznik 2 - Formularz cenowy


Załącznik 3 i 4 - Oświadczenie


Załącznik 5 - Wykaz osob


Załącznik 6 - Istotne postanowienia umowne