Ogłoszenie o zamówieniu na usługi: ochrony fizycznej, monitorowania i konserwacji VII G 212/06/10

Dodano: 2010-08-13

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi: ochrony fizycznej, monitorowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i w obiektach prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 


 

Załącznik 1 - Formularz ofertowy


 

Załącznik 2 - Formularz cenowy


 

Załącznik 3 - Oświadczenie


 

Załącznik 4 - Wykaz usług


 

Załącznik 5 - Wykaz osób do kontaktów


 

Załącznik 6 - Wzór umowy