Zapytanie ofertowe sygn. PO VII WB 262.3.2021

Dodano: 2021-02-02

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień  publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł, na świadczenie usług serwisowych, okresowych konserwacji oraz bieżących napraw maszyn i urządzeń biurowych, dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.3.2021.  


Zapytanie ofertowe


Formularz ofertowy - wersja edytowalna


Oświadczenie RODO - wersja edytowalna


Zamawiający zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma:


AGA-COPY Naprawa Maszyn Biurowych,


ul. Osiedlowa 5/15,


06-300 Przasnysz.