Ogłoszenie o zamówieniu, PO VII WB 261.8.2020

Dodano: 2020-12-22

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie remontu obiektów położonych na terenie Ośrodka Szkoleniowo &8211; Rekreacyjnego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, gm. Skąpe, obr. Niesulice, działka 145/3, sygn. sprawy PO VII WB 261.8.2020.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Załącznik nr 8 do SIWZ dokumentacja projektowo - kosztorysowa


Formularze - wersja edytowalna

 


Protokół z otwarcia ofert


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty