Ogłoszenie o zamówieniu, PO VII WB 261.7.2020

Dodano: 2020-12-17

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie oraz przewóz zwłok i szczątków ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze, sygn. sprawy PO VII WB 261.7.2020.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Formularze - wersja edytowalna


Protokół z otwarcia ofert


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty