Zapytanie ofertowe sygn. PO VII WB 262.57.2020

Dodano: 2020-11-26

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień  publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, na dostawę akcesoriów informatycznych na potrzeby prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.57.2020.  
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

 


Zamawiający zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę przedłożyły firmy:


- w zakresie części I zamówienia:

Cezar Sp. z o.o.

ul. Aspekt 42, 

01-904 Warszawa;


- w zakresie części II - IV zamówienia:

Perceptus Sp. z o.o.

ul. Drzewna 30/2A, 

65-140 Zielona Góra.