Zapytanie ofertowe

Dodano: 2020-11-25

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro na świadczenie cyklicznych przeglądów i konserwacji zestawu hydroforowego zamontowanego w budynku przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze, sygn.  PO VII WB 262.59.2020

zapytanie ofertowe PO VII WB 262. 59.2020
załącznik  dokumentacja