ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodano: 2020-11-19

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro na świadczenie cyklicznych przeglądów i konserwacji zestawu hydroforowego zamontowanego w budynku przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze, sygn. PO VII WB 262.55.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dokumentacja DTR