Zapytanie ofertowe sygn. PO VII WB 262.53.2020

Dodano: 2020-11-16

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na wykonanie prac konserwacyjno - naprawczych w obiektach okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.53.2020.