Zapytanie ofertowe

Dodano: 2020-07-17

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na sukcesywną dostawę środków czystości dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygnatura PO VII WB 262.11.2020.