Zapytanie ofertowe sygn. PO VII WB 262.30.2020

Dodano: 2020-07-03

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.30.2020. 


Formularz ofertowy

 


Zamawiający zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma:


KOMATECH S.C.,


ul. Pokoju 3a,


43-190 Mikołów.