Zapytanie ofertowe, PO VII WB 262.24.2020

Dodano: 2020-04-29

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę artykułów biurowych dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.24.2020.

 


Formularz ofertowy

 


Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

 


Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 


Rodan Sp. z o.o.,


ul. Górecka 17,


60-201 Poznań.Biuro Plus B. Krępa W. Krępa Sp. j., (wykonawca odstąpił od zawarcia umowy)


ul. Piaskowa 4,
65-209 Zielona Góra.