Zapytanie ofertowe, PO VII WB 262.19.2020

Dodano: 2020-04-06

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektów pozostających w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, sygn. PO VII WB 262.19.2020.

 

Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma:

LCT Przemysław Błoch, ul. Przylep-Strażacka 3, 66-015 Zielona Góra.