Zamówienia publiczne

 • Zapytanie ofertowe, PO VII WB 262.26.2018

  Dodano: 2018-08-10


  Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 262.26.2018.
  Załączniki

 • Zapytanie ofertowe, dotyczące zamówienia publicznego na remont pomieszczeń należących do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, sygn. PO VII WB 262.21.2018

  Dodano: 2018-07-12

  Zapytanie ofertowe, dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych na I i II piętrze oraz na korytarzu na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 262.21.2018. -

  POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONO BEZ ROZSTRZYGNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA BRAK OFERT

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego na świadczenie usług prania, sygn. PO VII WB 262.20.2018

  Dodano: 2018-06-29

  Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, w zakresie świadczenia usług prania dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego, PO VII WB 262.20.2018.
  Formularz ofertowy

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego na świadczenie usług z zakresu BHP i PPOŻ, sygn. PO VII WB 262.17.2018

  Dodano: 2018-06-27

  Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, w zakresie świadczenia usług BHP i PPOŻ dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego.
  Formularz ofertowy

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego na świadczenie usług prania, sygn. PO VII WB 262.18.2018

  Dodano: 2018-06-18

  Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, w zakresie świadczenia usług prania dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego.
  Formularz ofertowy

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych, sygn. PO VII WB 262.13.2018

  Dodano: 2018-05-30

  Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, w zakresie dostawy artykułów biurowych dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego.
  Formularz ofertowy

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, PO VII WB 261.1.2018

  Dodano: 2018-05-17

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur rejonowych, sygn. PO VII WB 261.1.2018.

 • Ogłoszenie o zamówieniu, PO VII WB 262.11.2018

  Dodano: 2018-05-02

  Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, w zakresie świadczenia usług elektrycznych dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego.
  Formularz ofertowy
  Oświadczenie wykonawcy

 • Ogłoszenie o zamówieniu - PO VII WB 261.1.2018

  Dodano: 2018-04-19

  Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur rejonowych, PO VII WB 261.1.2018.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  Załącznik nr 2 do SIWZ - zestawienie cenowe
  Protokół z otwarcia ofert z dnia 30.04.2018 r.

 • Dodano: 2018-03-19

  Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze przewiduje przeprowadzić w następującym roku finansowym:
  ROK 2018

Strona: