Zamówienia publiczne

 • Zapytanie ofertowe, dotyczące zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, sygn. PO VII WB 262.64.2018

  Dodano: 2018-11-22

  Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na dostawę poleasingowego sprzętu komputerowego, sygn. sprawy: PO VII WB 262.64.2018.
  Formularz ofertowy   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Zapytanie ofertowe, PO VII WB 262.46.2018

  Dodano: 2018-11-14

  Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na dostawę monitorów na potrzeby prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. sprawy: PO VII WB 262.46.2018.
  Formularz ofertowy

 • Zapytanie ofertowe, PO VII WB 262.45.2018

  Dodano: 2018-11-14

  Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na dostawę poleasingowego sprzętu komputerowego, sygn. sprawy: PO VII WB 262.45.2018.
  Formularz ofertowy
  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 • Zapytanie ofertowe, PO VII WB 262.44.2018

  Dodano: 2018-11-14

  Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na wykonanie remontu w budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, sygn. sprawy: PO VII WB 262.44.2018.
  Załączniki: Załącznik nr 1,Załącznik nr 2,Załącznik nr 3,Załącznik nr 4

 • Zapytanie ofertowe, PO VII WB 262.42.2018

  Dodano: 2018-10-30

  Zapytania ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na wykonanie remontu w budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, sygn. sprawy: PO VII WB 262.42.2018.
  Załączniki

 • Ogłoszenie o zamówieniu, PO VII WB 261.2.2018.

  Dodano: 2018-10-30

  Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie remontu obiektu stanowiącego siedzibę Prokuratury Rejonowej we Wschowie przy ul. Garbarskiej 11, PO VII WB 261.2.2018.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowo - kosztorysowa     Protokół z otwarcia ofert   Zawiadomienie o unieważnieniu

 • Zapytanie ofertowe PO VII WB 262.40.2018

  Dodano: 2018-10-22

  Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na wykonanie prac budowlanych związanych z trwałym podzieleniem pomieszczenia archiwum zakładowego Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie, PO VII WB 262.40.2018.

 • Zapytanie ofertowe PO VII WB 262.39.2018

  Dodano: 2018-10-22

  Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych i korytarza w budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 262.39.2018.

 • Zapytanie ofertowe, PO VII WB 262.26.2018

  Dodano: 2018-08-10


  Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 262.26.2018.
  Załączniki

 • Zapytanie ofertowe, dotyczące zamówienia publicznego na remont pomieszczeń należących do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, sygn. PO VII WB 262.21.2018

  Dodano: 2018-07-12

  Zapytanie ofertowe, dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych na I i II piętrze oraz na korytarzu na I piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 262.21.2018. -

  POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONO BEZ ROZSTRZYGNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA BRAK OFERT

Strona: