Zamówienia publiczne

 • Ogłoszenie o zamówieniu - PO VII WB 261.2.2017

  Dodano: 2017-06-20

  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie i przewóz zwłok oraz szczątków ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, PO III G 211.4.2016

  Dodano: 2016-05-25

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane w zakresie remontu obiektu przy ul. Dworcowej 57 w Żaganiu.

 • Ogłoszenie o zamówieniu, PO III G 211.4.2016

  Dodano: 2016-04-15

  Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w zakresie remontu obiektu przy ul. Dworcowej 57 w Żaganiu.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Przedmiar robót
  Dodatek 1: Projekty budowlane tom I, tom II, tom III, aneks do projektu;
  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (branża budowlana, sanitarna oraz elektryczna); Warunki techniczne wykonania przyłącza wodociągowego.

 • Ogłoszenie o udzielenie zamówieniu, PO III G 211.3.2016

  Dodano: 2016-04-08

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur okręgu zielonogórskiego".

 • Ogłoszenie o zamówieniu, PO III G 211.3.2016

  Dodano: 2016-03-21

  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległe jej prokuratury okręgu zielonogórskiego.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Opis przedmiotu zamówienia

 • Uniewaznienie, PO III G 211.2.2016

  Dodano: 2016-03-18

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur okręgu zielonogórskiego", PO III G 211.2.2016.

 • Wyjasnienie , PO III G 211.02.2016

  Dodano: 2016-03-09

  Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. świadczenia kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległe jej prokuratury okręgu zielonogórskiego.o, PO III G 211.02.2016.

 • Ogłoszenie o zamówieniu, PO III G 211.2.2016

  Dodano: 2016-03-03

  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległe jej prokuratury okręgu zielonogórskiego.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Opis przedmiotu zamówienia

 • Zawiadominie o wyborze oferty, PO III G 211.01.2016

  Dodano: 2016-02-26

  Zawiadomienie

 • Wyjasnienie 1 SIWZ, PO III G 211.01.2016

  Dodano: 2016-02-08

  Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na świadczenie usługi: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego, PO III G 211.01.2016.

Strona: