Zamówienia publiczne

 • Ogłoszenie o zamówieniu, sygn. PO VII WB 261.5.2019

  Dodano: 2019-08-02

 • Zapytanie ofertowe - usługi medycyny pracy, PO VII WB 261.16.2019

  Dodano: 2019-06-27

  Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.16.2019.
  zapytanie ofertowe
  formularz ofertowy  
  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu.

 • Zapytanie ofertowe, sygn. PO VII WB 262.17.2019

  Dodano: 2019-05-28

  Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej jednostek organizacyjnych, PO VII WB 262.17.2019.   Odpowiedź zamawiającego na pytania wykonawcy dot. treści zapytania ofertowego.

 • Ogłoszenie o zamówieniu, PO VII WB 261.4.2019.

  Dodano: 2019-05-16

  Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie oraz przewóz zwłok i szczątków ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 261.4.2019.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
  Protokół z otwarcia ofert  

 • sygn. PO VII WB 262.13.2019

  Dodano: 2019-04-23

  Wyjaśnienia z dnia 23 kwietnia 2019 r. do treści zapytania ofertowego na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej jednostek organizacyjnych o nr sygn. PO VII WB 262.13.2019

 • PO VII WB 262.14.2019

  Dodano: 2019-04-17

  Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych i korytarza w budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 262.14.2019.
  Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert.

 • PO VII WB 262.13.2019

  Dodano: 2019-04-17

  Zapytanie ofertowe  dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej jednostek organizacyjnych, sygn. PO VII WB 262.13.2019.
  Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert.

 • Ogłoszenie o zamówieniu, PO VII WB 261.3.2019.

  Dodano: 2019-04-11

  Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie oraz przewóz zwłok i szczątków ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 261.3.2019.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Protokół z otwarcia ofert
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 • Zapytanie ofertowe, sygn. PO VII WB 262.8.2019

  Dodano: 2019-03-22

  Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na dostawę akcesoriów informatycznych na potrzeby prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.8.2019.      
  Formularz ofertowy - wersja edytowalna    
  Informacja z badania i oceny ofert

 • Zapytanie ofertowe, sygn. PO VII WB 262.6.2019

  Dodano: 2019-03-22

  Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej jednostek organizacyjnych, sygn. PO VII WB 262.6.2019.

  wyjaśnienia z dnia 27.03.2019 r. do treści Zapytania ofertowego PO VII WB 262.6.2019

Strona: