Zamówienia publiczne

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, PO VII WB 261.2.2017

  Dodano: 2017-07-24

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie oraz przewóz zwłok i szczątków ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, PO VII WB 261.2.2017.

 • Zapytanie ofertowe, PO VII WB 262.25.2017

  Dodano: 2017-07-04

  Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, w zakresie świadczenia usług medycyny pracy dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego.   Formularz ofertowy.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 • Ogłoszenie o zamówieniu - PO VII WB 261.2.2017

  Dodano: 2017-06-20

  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie i przewóz zwłok oraz szczątków ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.   Protokół z otwarcia ofert.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, PO III G 211.4.2016

  Dodano: 2016-05-25

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane w zakresie remontu obiektu przy ul. Dworcowej 57 w Żaganiu.

 • Ogłoszenie o zamówieniu, PO III G 211.4.2016

  Dodano: 2016-04-15

  Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w zakresie remontu obiektu przy ul. Dworcowej 57 w Żaganiu.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Przedmiar robót
  Dodatek 1: Projekty budowlane tom I, tom II, tom III, aneks do projektu;
  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (branża budowlana, sanitarna oraz elektryczna); Warunki techniczne wykonania przyłącza wodociągowego.

 • Ogłoszenie o udzielenie zamówieniu, PO III G 211.3.2016

  Dodano: 2016-04-08

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur okręgu zielonogórskiego".

 • Ogłoszenie o zamówieniu, PO III G 211.3.2016

  Dodano: 2016-03-21

  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległe jej prokuratury okręgu zielonogórskiego.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Opis przedmiotu zamówienia

 • Uniewaznienie, PO III G 211.2.2016

  Dodano: 2016-03-18

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur okręgu zielonogórskiego", PO III G 211.2.2016.

 • Wyjasnienie , PO III G 211.02.2016

  Dodano: 2016-03-09

  Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. świadczenia kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległe jej prokuratury okręgu zielonogórskiego.o, PO III G 211.02.2016.

 • Ogłoszenie o zamówieniu, PO III G 211.2.2016

  Dodano: 2016-03-03

  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległe jej prokuratury okręgu zielonogórskiego.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Opis przedmiotu zamówienia

Strona: