Zniewaga / znieważenie organów wymiaru sprawiedliwości / granice dozwolonej krytyki / "polskie obozy koncentracyjne"

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zniewaga / znieważenie organów wymiaru sprawiedliwości / granice dozwolonej krytyki / "polskie obozy koncentracyjne"
Wyrok:
Postanowienie S.A. w Krakowie z dnia 11 maja 2004r, sygn. II AKzw 268/04
Treść:
Przekracza granice dozwolonej krytyki określenie polskich zakładów karnych jako "polskich obozów koncentracyjnych". Nawet rozgoryczenie, zwłaszcza uzasadnione negowaniem popełnienia przypisanego przestępstwa, nie uzasadnia ani lekceważenia organów wymiaru sprawiedliwości, ani znieważenia ich tym wielce uwłaczającym dla Polaków określeniem.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 1/2005

Zobacz również: