Zasady odpowiedzialności karnej/ chuligański charakter czynu/ wymóg kompletności znamion

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zasady odpowiedzialności karnej/ chuligański charakter czynu/ wymóg kompletności znamion
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 7 maja 1974 r., sygn. Rw 236/74
Treść:
O uznaniu konkretnego czynu za mający charakter chuligański decydują wszystkie, jednocześnie występujące, okoliczności podmiotowo-przedmiotowe, o których mowa w art. 120 par. 14 KK, a nie wystąpienie tylko jednej z nich, np. publiczności działania. Każda przy tym z okoliczności, których jednoczesne występowanie w sprawie jest warunkiem sine qua non stosowania art. 59 par. 1 KK, należy do kategorii ocennych i jako taka powinna wynikać nie tylko z przebiegu zdarzeń, lecz jednocześnie musi być ona poddana koniecznej analizie z punktu widzenia wymagań przewidzianych w art. 120 par. 14 KK.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: