Zasady odpowiedzialności karnej/ chuligański charakter czynu/ ujemna ocena osobowości sprawcy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zasady odpowiedzialności karnej/ chuligański charakter czynu/ ujemna ocena osobowości sprawcy
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 7 lutego 1986r., sygn. V KRN 9/86
Treść:
O uznaniu konkretnego czynu za mający charakter chuligański decydują wszystkie, jednocześnie występujące okoliczności przedmiotowe i podmiotowe, o których mowa w art. 120 par. 14 KK. Każda z tych okoliczności powinna wynikać z przebiegu zdarzenia i być poddana dokładnej analizie i ocenie z punktu widzenia wymagań przewidzianych w tym przepisie. Należy zaznaczyć, że ujemna ocena osobowości oskarżonego z punktu widzenia jego dotychczasowego postępowania, sama przez się nie może jeszcze decydować i przesądzać o chuligańskim charakterze czynu.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: