Bezpieczeństwo w komunikacji / szczególna ostrożność / manewr skrętu w lewo

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Bezpieczeństwo w komunikacji / szczególna ostrożność / manewr skrętu w lewo
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 1 grudnia 2005r., sygn. II KK 151/05
Treść:
Wymóg zachowania szczególnej ostrożności, określony w art. 22 ust. 1 prawa o ruchu drogowym przez zmieniającego kierunek jazdy w lewo, nie obejmuje obowiązku upewnienia się w chwili dokonywania tego manewru, czy nie zajeżdża on drogi nieprawidłowo [z lewej strony] wyprzedzającemu go.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2006

Zobacz również: