Bójka i pobicie/ uszczerbek na zdrowiu/ złamanie żebra

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Bójka i pobicie/ uszczerbek na zdrowiu/ złamanie żebra
Wyrok:
Wyrok SO w Krakowie z dnia 21 listopada 2003r., sygn. II Ka 464/03
Treść:
Złamanie żebra jest normalnym następstwem kopania leżącego człowieka. Gdy każdy z trzech sprawców zadawał leżącemu kopnięcia, słuszne jest ich czyn kwalifikować z art. 158 § 1 w zw. z art. 157 § 1 KK, choć nie ustalono, który z nich spowodował poszczególne obrażenia ciała ofiary.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: