Czynna napaść/ naruszenie nietykalności cielesnej/ moment dokonania

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Czynna napaść/ naruszenie nietykalności cielesnej/ moment dokonania
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 5 czerwca 2003r., sygn. II Aka 121/03
Treść:
Użyte w art. 223 k.k. pojęcie „czynnej napaści” obejmuje swoim zakresem każde działanie zmierzające bezpośrednio do naruszenia nietykalności cielesnej i wyrządzenia w ten sposób dolegliwości fizycznej. Czynna napaść staje się więc przestępstwem dokonanym w chwili przedsięwzięcia działania zmierzającego bezpośrednio do naruszenia nietykalności cielesnej, które w rzeczywistości nie musi nastąpić.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 6/2004 poz. 18

Zobacz również: