Bójka i pobicie/ jedność czasu i miejsca/ zamiar sprawców

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Bójka i pobicie/ jedność czasu i miejsca/ zamiar sprawców
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 7 sierpnia 2003r., sygn. II Aka 143/03
Treść:
Przestępstwo bójki z art. 158 § 1 k.k. nie jest uwarunkowane ani jednością działania, ani jednością miejsca, ani też udziałem wszystkich uczestników w całym jej przebiegu. Bójka pozostaje jednolitym czynem, mimo, że zawiera przerwy, przenosi się z miejsca na miejsce, a także mimo tego, że kolejno biorą w niej udział różne osoby, jeżeli tylko zamiar uczestników obejmuje działanie o charakterze walki, ze świadomością wynikłych z udziału w niej skutków w postaci bezpośredniego zagrożenia dla życia lub w poważnym stopniu dla zdrowia człowieka.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 6/2004 poz. 17

Zobacz również: