Czynna napaść na policjanta/ wymuszenie przemocą zaniechania czynności służbowej/ najechanie samochodem

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Czynna napaść na policjanta/ wymuszenie przemocą zaniechania czynności służbowej/ najechanie samochodem
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 17 lipca 2003r., sygn. II AKa 161/03
Treść:
Najechanie samochodem na policjanta, by mu uniemożliwić zatrzymanie, ani późniejsze przewożenie go na masce auta nie jest użyciem przedmiotu niebezpiecznego z art. 223 KK. Czyn taki jest stosowaniem przemocy dla uniemożliwienia czynności zatrzymania z art. 224 § 2 KK.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK 5/2004 poz.21