Zniewaga / znieważenie zwłok/ umyślność działania / zakopanie zwłok poza cmentarzem

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zniewaga / znieważenie zwłok/ umyślność działania / zakopanie zwłok poza cmentarzem
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z 15 stycznia 2004r., sygn. II AKa 374/03
Treść:
Znieważenie zwłok musi mieć charakter działania o charakterze umyślnym i związane być tym samym z wyrażeniem braku szacunku należnego zmarłemu, obrażania go i bezczeszczenia, tak słownie jak i poprzez demonstracyjne gesty. Zasypanie zwłok ziemią poza cmentarzem i przykrycie tego miejsca gałęziami oraz naruszenie w ten sposób typowego dla naszego kręgu kulturowego sposobu pochówku, jak też narażenie zwłok na żerowanie zwierząt samo w sobie nie może stanowić o realizacji występku, o którym mowa w przepisie art. 262 § 1 KK.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: