Czynny żal/ zapobieżenie przestępstwu/ wielość sprawców

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Czynny żal/ zapobieżenie przestępstwu/ wielość sprawców
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 20 października 2005r., sygn. II AKa 355/05
Treść:
Możliwa jest sytuacja kiedy to zapobieżenie jest efektem działań podjętych wspólnie i w porozumieniu przez wszystkich współsprawców i sprowadza się w istocie do odstąpienia od współdziałania, a tym samym odstąpienia od dokonania. Nie jest też konieczne, by zaniechanie dalszych czynności wykonawczych niezbędnych do wypełnienia wszystkich znamion zamierzonego przestępstwa nastąpiło z własnej inicjatywy każdego współsprawcy, bo nie ma żadnych ustawowych podstaw do twierdzenia, iż inicjatywa nie może wyjść od jednego z nich, byle tylko pozostali jej się poddali, i w efekcie tego wspólnie i w porozumieniu od współdziałania odstąpili, a tym samym zapobiegli dokonaniu czynu zabronionego.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: