Bójka i pobicie/ następowe obrażenia ciała/ nieumyślne spowodowanie śmierci

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Bójka i pobicie/ następowe obrażenia ciała/ nieumyślne spowodowanie śmierci
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2006r., sygn. II Aka 59/06
Treść:
Śmierć jako skutek upadku człowieka od uderzenia pięścią bądź kopnięcia go w twarz lub głową z następowym uderzeniem głową w podłoże kwalifikuje się jako nieumyślne spowodowanie śmierci z art. 155 k.k. W takim zachowaniu nie sposób przypisać sprawcy umyślności spowodowania obrażeń ciała prowadzących do śmierci, co jest warunkiem innej kwalifikacji, tu się nasuwającej, a to z art. 156 § 3 k.k. Umyślne jest bowiem tylko zachowanie polegające na uderzeniu w głowa [twarz]; tylko obrażenia stąd powstałe [w tej sprawie: złamanie nosa] są objęte taka postacią winy. Ciężkie obrażenia ciała prowadzące do śmierci są tu pochodną upadku i uderzenia ofiary głową o twarde podłoże.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2006

Zobacz również: