Dziennikarz/ prawa i obowiązki/ zniesławienie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Dziennikarz/ prawa i obowiązki/ zniesławienie
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 6 czerwca 2006 r., sygn IV KK 87/06
Treść:
Na dziennikarzach ciążą obowiązki i odpowiedzialność, a treść art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i podstawowych Wolności nie przyznaje wcale dziennikarzom absolutnego immunitetu zwalniającego ich z przestrzegania rygorów prawa karnego. […] Nie stanowi bowiem zniesławienia wypowiedź, że w wyniku choroby osoby będącej oskarżonym w jakiejś sprawie proces się nie zacznie albo będzie się przewlekał. Natomiast niewątpliwie zniesławiający charakter ma stwierdzenie, że w wyniku symulacji choroby przez osobę będącą oskarżonym w jakiejś sprawie proces nie zacznie się albo będzie się przewlekał. […] Zarówno działalność jurysdykcyjna, jak i organizacyjna sądów może podlegać ocenie i krytyce dziennikarskiej. Podzielić jednak wypada także stanowisko wielokrotnie wyrażone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, że sądownictwo pełni specjalną rolę w społeczeństwie i sądy jako gwarant sprawiedliwości muszą się cieszyć społecznym zaufaniem, co może uzasadniać konieczność przeciwdziałania bezpodstawnym i destrukcyjnym atakom na sędziów
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego nr 8/2006

Zobacz również: