Zniewaga/ zniesławienie/ czas popełnienia przestępstwa/ internet

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zniewaga/ zniesławienie/ czas popełnienia przestępstwa/ internet
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 29 czerwca 2010 r.; sygn. I KZP 7/10
Treść:
Chwilą popełnienia przestępstwa określonego w art. 212 § 2 k.k., polegającego na umieszczeniu w sieci Internetu treści o charakterze zniesławiającym, jest chwila dokonania danego wpisu, a nie jego usunięcia.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 9/2010 [poz. 75]

Zobacz również: