Broń palna/ czarny proch/ posiadanie bez zezwolenia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Broń palna/ czarny proch/ posiadanie bez zezwolenia
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 24 lutego 2010 r., sygn. I KZP 29/09
Treść:
Nie jest wymagane pozwolenie na posiadanie czarnego prochu, mogącego być także częścią amunicji do broni palnej wytworzonej przed 1850 r., w odniesieniu do której, stosownie do art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 52, poz. 525 ze zm.), nie jest wymagane pozwolenie na posiadanie w rozumieniu art. 9 tejże ustawy.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 5/2010, poz. 8

Zobacz również: