Błąd w sztuce lekarskiej/ pozostawienie narzędzia w ciele pacjenta/ odpowiedzialność szpitala

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Błąd w sztuce lekarskiej/ pozostawienie narzędzia w ciele pacjenta/ odpowiedzialność szpitala
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 16 grudnia 2003 r., sygn. I ACa 573/03
Treść:
1. Zaniedbanie polegające na pozostawieniu po operacji w zaszytej ranie ciała obcego stanowi niedopełnienie ze strony chirurga zachowania należytej staranności. 2. Szpital ponosi odpowiedzialność za cierpienia pacjenta na skutek zakażenia spowodowanego zawinionym pozostawieniem gazika w stawie łokciowym, przeprowadzenia powtórnej operacji i za wydłużenie procesu leczenia.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"