Fałszerstwo dokumentu/ pewność obrotu prawnego/brak pokrzywdzonego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Fałszerstwo dokumentu/ pewność obrotu prawnego/brak pokrzywdzonego
Wyrok:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2008 r.,sygn. V KK 26/08
Treść:
Przestępstwo z art. 270 k.k. jako skierowane przeciwko wiarygodności dokumentu, który sprawca przerobił i mające na celu zagwarantowanie pewności obrotu prawnego, nie zostało popełnione z pokrzywdzeniem konkretnej osoby fizycznej, nie istnieje zatem możliwość pojednania się z pokrzywdzonym, jak i naprawienia wyrządzonej mu szkody.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Czerwiec 2008 • Nr 6 [poz. 27]

Zobacz również: