Zorganizowana grupa przestępcza/ czas trwania/ przestępstwo formalne

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zorganizowana grupa przestępcza/ czas trwania/ przestępstwo formalne
Wyrok:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2008 roku - IV KK 389/07
Treść:
Ustawodawca nie określił minimalnego czasu wymaganego do wypełnienia znamienia "udziału w zorganizowanej grupie". Grupa taka może powstać dla popełnienia już tylko jednego przestępstwa. Do dokonania czynu z art. 258 § 1 k. k. dojdzie także wtedy, gdy nie zostanie popełnione przestępstwo, dla którego grupa została zorganizowana. Przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. jest bowiem przestępstwem tzw. formalnym (bezskutkowym), polegającym tylko na określonym zachowaniu się (... branie udziału w zorganizowanej grupie).
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XVIII • Kwiecień 2008 • Nr 4 [poz. 25]

Zobacz również: