Czyn/ czyn ciągły/ krótki odstęp czasu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Czyn/ czyn ciągły/ krótki odstęp czasu
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 4 marca 2008 r., sygn. III KK 302/07
Treść:
Okres przekraczający 2 lata, dzielący pierwsze przypisane skazanemu zachowania (kwiecień–czerwiec 1998 r.) od drugich (wrzesień 2000 r.), nie może być uznany za „krótki odstęp czasu” w rozumieniu art. 12 k.k. Obie konstrukcyjne przesłanki czynu ciągłego – „z góry powzięty zamiar” i „krótkie odstępy czasu” – są równoważne i nie ma podstaw do nadawania prymatu jednej z nich, jak to uczynił Sąd Okręgowy. W najdalej idącej interpretacji przesłanki „krótkie odstępy czasu”, dokonanej w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2006 r., sygn. V KK 271/05, OSNKW 2006, nr 5, poz. 50, dopuszczono możliwość „kilkumiesięcznych przedziałów czasowych pomiędzy kolejnymi zachowaniami”. W uzasadnieniu tego orzeczenia stwierdzono jednak, że przedział czasu „wyraźnie przekraczający rok” „bez wątpienia” zerwał więź czasową pomiędzy ogniwami czynu i nie może być kwalifikowany w ramach art. 12 k.k. Orzekający w tej sprawie skład Sądu Najwyższego podziela to stanowisko, a zatem tym bardziej nie można uznać za prawidłowe przyjęcie konstrukcji z art. 12 k.k. do zachowań przedzielonych ponad dwuletnim okresem.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2008, poz. 1

Zobacz również: