Czynność prawna/ obejście ustawy/ skutek zakazany przez prawo

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Czynność prawna/ obejście ustawy/ skutek zakazany przez prawo
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 31 stycznia 2006 r., sygn. III AUa 1879/05Treść:
Za czynność prawną mającą na celu obejście ustawy rozumie się czynność wprawdzie nieobjętą zakazem prawnym, ale przedsięwziętą w celu osiągnięcia skutku zakazanego przez prawo.

Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2008 r. nr 3