Bójka i pobicie/ znamiona ustawowe/ bezpośrednie niebezpieczeństwo

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Bójka i pobicie/ znamiona ustawowe/ bezpośrednie niebezpieczeństwo
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 20 września 2007 r., sygn. I KZP 30/07

Treść:
Narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienia skutku określonego w art. 156 § 1 k.k. lub w art. 157 § 1 k.k. stanowi ustawowe znamię, stypizowanych w art. 158 § 1 k.k., przestępstw pobicia i bójki.

Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 12/2007, poz. 6

Zobacz również: