Okoliczności związane z zarzucanym czynem/ prawo do obrony

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Okoliczności związane z zarzucanym czynem/ prawo do obrony
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 24 kwietnia 2007r., sygn. IV KK 127/07
Treść:
Niedopuszczalne jest (...) skazanie za przestępstwo określone w art. 233 § 1 KK, jeżeli oskarżony w postępowaniu karnym, w którym występował, złożył uprzednio w charakterze świadka fałszywe zeznania co do okoliczności związanych z zarzucanym mu czynem.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2007, poz. 6