Czynna napaść/ funkcjonariusz publiczny/ niebezpieczny przedmiot

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Czynna napaść/ funkcjonariusz publiczny/ niebezpieczny przedmiot
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 września 2005 r., sygn. II AKa 170/05
Treść:
Przy dokonywaniu oceny "niebezpieczności" przedmiotu z punktu widzenia kwalifikacji prawnej z art. 223 k.k. (także art. 280 § 2 k.k.), istotne znaczenie będą miały takie cechy (właściwości) przedmiotu, które stanowią, że wykorzystanie zwykłych funkcji lub działania przedmiotu przeciwko człowiekowi spowoduje powstanie realnego zagrożenia o równowartości odpowiadającej użyciu broni palnej lub noża.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2006r. nr 1 poz. 4

Zobacz również: